Rebound

>> 24.4.12


Isinilang ako
Inapi. Inalipusta
Pinasakitan
Sinugatan
Dahil bunga ako ng isang pagkakamali.

Isinilang ako.
Pinagdamutan. Pinara-piraso
Sinaktan
Ibinasura
Dahil ako ay walang karapatang makita ang buhay

Isinilang ako
Nag-dusa
Namuhi. Nagalit.
At hindi kayang magpatawad.

Isinilang ako.
Nabuhay sa isang pagkakamali
At mamatay akong makasalanan
Patawarin nawa Niya ako.

Read more...

Blog template by simplyfabulousbloggertemplates.com

Back to TOP