Rebound

>> 24.4.12


Isinilang ako
Inapi. Inalipusta
Pinasakitan
Sinugatan
Dahil bunga ako ng isang pagkakamali.

Isinilang ako.
Pinagdamutan. Pinara-piraso
Sinaktan
Ibinasura
Dahil ako ay walang karapatang makita ang buhay

Isinilang ako
Nag-dusa
Namuhi. Nagalit.
At hindi kayang magpatawad.

Isinilang ako.
Nabuhay sa isang pagkakamali
At mamatay akong makasalanan
Patawarin nawa Niya ako.

1 comments:

Steve Monday, September 24, 2012 6:05:00 AM  

nice blog checkout mine on

http://www.togetherfornature.blogspot.com

feel free to leave a comment

Post a Comment

hi, there!

Thanks for leaving a comment. if you like to share your poems, short stories, or simply anything under the sun, you are FREE to post your blog address here.

just click on the comment button.
and let the poetic juices flow freely!

Blog template by simplyfabulousbloggertemplates.com

Back to TOP